Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII - 2000 (Tập 14)
08/10/2020 20:00
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn thực hiện Pháp lệnh Thủ đô – Đại hội XIII – 2000.