Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI - 2015 (Tập 17)
12/10/2020 21:55
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội giai đoạn lãnh đạo Thủ đô đổi mới và hội nhập quốc tế (Đại hội lần thứ XVI – 2015).