Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ ngày 27/4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
06/04/2021 09:21
(HanoiTV) - Theo lịch công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5.

Khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021, thí sinh phải khai chính xác, đầy đủ các thông tin, nộp phiếu đăng ký dự thi đúng thời gian quy định. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, tức là sau ngày 11/5/2021, thí sinh không được điều chỉnh các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7, trong đó ngày 7 và 8/7 là ngày thi chính thức, ngày 6/7 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 9/7 là ngày dự phòng.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải làm 4 bài thi, gồm 3 bài độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội).

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải làm 3 bài thi, gồm 2 bài độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông) hoặc lịch sử, địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

HanoiTV

Từ khóa: thi tốt nghiệp THPTthi tốt nghiệp THPT quốc giađăng ký dự thi tốt nghiệp THPTBộ GD&ĐT