Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
18/06/2022 11:43
(HanoiTV) - Lễ phát động Quốc gia tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới.