Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ nông dân giải cứu nông sản
11/03/2020 20:53
(HanoiTV) - Thực hiện mục tiêu kép của chính phủ là vừa chống dịch vừa bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội trong khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Tuổi trẻ Thủ đô với tinh thần xung kích đã và đang vào cuộc kịp thời thể hiện rõ vai trò tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa.