Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa chuẩn bị cho Hiệp thương lần 3
10/04/2021 19:14
(HanoiTV) - Sau hai lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND ở cấp huyện là 75 đại biểu. Hiện, huyện đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đang tiến tới Hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân.