Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa: Sẵn sàng cho ngày lễ giao quân 2021
26/02/2021 14:26
(HanoiTV) - Để làm tốt công tác tuyển quân năm nay, trong nhiều tháng qua, cấp ủy chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của huyện Ứng Hòa đã tích cực triển khai các bước từ khâu đăng ký, khám tuyển, xét duyệt, đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ, đảm bảo đúng qui trình dân chủ, công bằng và công khai.