Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tính nhân văn của chính sách BHYT học sinh, sinh viên
24/10/2020 21:39
(HanoiTV) - Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan bảo hiểm các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ cần thiết triển khai đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ của ngành Giáo dục. Chi phí tham gia bảo hiểm không nhiều, nhưng khi không may mang bệnh cần chữa trị, các gia đình mới thực sự hiểu rõ tính nhân văn của chính sách này.