Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vai trò báo chí nêu gương người tốt việc tốt
01/07/2022 16:48
Trong các cuộc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí MInh luôn đề cao tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, song Bác yêu cầu những người làm báo phải thường xuyên nêu gương những tấm gương đó tạo sự lan tỏa ý nghĩa cao đẹp trong cộng đồng.