Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vai trò của người đứng đầu trong quản lý đất đai
28/06/2022 22:56
(HanoiTV) - Nhiều địa bàn trên thành phố đã trở thành điểm nóng xây dựng trái phép. Đáng nói là trong số các sai phạm có cả những cán bộ chuyên trách lĩnh vực đất đai, cán bộ cấp huyện/xã...