Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vai trò phụ nữ phát triển chuỗi cung ứng
02/07/2022 23:40
(HanoiTV) - Từ năm 2021 đến nay các cấp hội phụ nữ đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ hơn 2500 tấn nông sản, tổ chức giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sáng tạo của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu.