Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề đặt ra với thị trường trái phiếu doanh nghiệp
15/05/2022 14:30
(HanoiTV) - Việc xử lý nghiêm một số tổ chức phát hành trái phiếu không tuân thủ các yêu cầu của pháp luật trong thời gian gần đây được dư luận đặc biệt chú ý, đã cho thấy các cơ quan chức năng quyết tâm lập lại trật tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.