Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Bảo vệ môi trường Hà Nội: những vấn đề cấp bách
04/06/2017 22:42
(HanoiTV) - Ô nhiễm môi trường đang tác động xấu đến môi trường đầu tư tại Hà Nội. Mặc dù thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp để cải thiện, các loại ô nhiễm vẫn chưa được kiểm soát ở các làng nghề, cụm công nghiệp.