Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Nước sạch ở Hà Nội đến năm 2020
15/10/2017 18:55
(HanoiTV) - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, để tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch đạt 95% - 100%; thất thu, thất thoát nước sạch giảm dưới 18%... Biên tập viên HanoiTV Anh Đức đã trò chuyện về mục tiêu trên với ông Đỗ Quý Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, và ông Lê Văn Du - chuyên viên Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Hà Nội.