Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - nhận thức và hành động
23/04/2017 23:59
(HanoiTV) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác thực tại ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn... để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.