Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Cách mạng công nghiệp thứ 4 - Bắt đầu từ chất lượng nhân lực
16/07/2017 23:59
(HanoiTV) - Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đòi hỏi đội ngũ kỹ sư công nhân giảm về lượng nhưng tăng về chất. Do đó, đội ngũ cán bộ công nhân viên cần được đào tạo và có những chuyển biến tích cực thay đổi về chất.