Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Điểm đỗ xe trong thành phố - giải pháp quản lý và khai thác
24/07/2017 08:45
(HanoiTV) - Theo quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và các bãi đỗ xe công cộng ở Hà Nội đến năm 2020, tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh phải chiếm từ 2-5% trong diện tích đất xây dựng đô thị nhưng hiện nay tỉ lệ này mới đạt 0,21%.