Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Khó khăn trong quản lý lao động người nước ngoài
19/03/2017 08:25
(HanoiTV) - Dù các văn bản pháp luật về quản lý lao động nước ngoài được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, song việc quản lý nguồn nhân lực này vẫn có nhiều lúng túng trên thực tế.