Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Mục tiêu phát triển kinh tế 2018 - Cơ hội và giải pháp
13/01/2018 22:13
(HanoiTV) - Năm 2017, GDP đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra đến từng Bộ, ngành. Biên tập viên HanoiTV trò chuyện với hai chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Lê Xuân Nghĩa về các thành tựu kinh tế năm 2017 và triển vọng kinh tế năm 2018.