Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Quản lý rượu – Trách nhiệm thuộc về ai?
04/04/2017 19:28
(HanoiTV) - Mặc dù có nhiều người ngộ rượu, các vụ xử phạt vẫn không làm số vụ vi phạm giảm xuống. Rượu không nhãn mác vẫn xuất hiện tràn lan. Vậy trách nhiệm quản lý thuộc về ai?