Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao
10/12/2017 22:33
(HanoiTV) - UBND thành phố Hà Nội chủ trương đầu tư thúc đẩy phát triển nông nghiệp cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đạt 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong canh tác hoa, rau màu, cây ăn quả... bước đầu mới ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu và mới quy mô nhỏ. HanoiTV trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thoa - Trưởng phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Viện Khoa học và Thiết kế Nông nghiệp nhằm làm rõ vấn đề trên.