Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề hôm nay: Vai trò của quản lý và văn hóa của người tham gia
19/02/2017 16:11
(HanoiTV) - Lễ hội mang đến con người niềm vui cũng như niềm tin có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều lễ hội biến tướng và không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Do đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của nhà quản lý và người dân.