Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề trước mắt của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
14/05/2022 13:45
(HanoiTV) – Việc xử lý nghiêm một số tổ chức phát hành trái phiếu không tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, trong thời gian gần đây được dư luận đặc biệt chú ý, đã cho thấy các cơ quan chức năng đang quyết tâm lập lại trật tự trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Vấn đề trước mắt là cần phải bình ổn lại thị trường, có biện pháp khuyến khích bảo vệ doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành trái phiếu.