Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vận tải đường sắt tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh
16/10/2021 21:40
(HanoiTV) – Sau khi vận tải khách bằng đường sắt hoạt động thí điểm trở lại, những hành khách đầu tiên di chuyển bằng tàu hỏa đã về đến ga Hà Nội. Quá trình vận chuyển đã được đường sắt thực hiện một cách chặt chẽ, để phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ cần thực hiện tốt và thống nhất trong những ngày tiếp sau đây.