Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Việt Nam chung tay xây dựng “ngôi nhà chung - Trái đất”
04/08/2022 12:32
(HanoiTV) - Nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc vế Môi trường lần thứ V khai mạc sáng nay (04/08) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, mỗi chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực để cùng chung tay xây dựng tương lai “ngôi nhà chung - Trái đất”, tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững của loài người.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Kể từ sau Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV năm 2015 đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ từ chủ trương, giải pháp đến nhận thức và tư duy hành động.

Vấn đề môi trường luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự; các chương trình, chiến lươc, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường đã được đưa vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định chủ trương “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, “xây dựng lộ trình, cơ chế, chính sách, pháp luật để hình thành, vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc về môi trường lần thứ V

Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, đặc biệt cam kết chính trị của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm của các hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu một hành tinh khỏe mạnh; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước ta theo con đường “xanh”, hiện thực hoá mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là xu thế phát triển phù hợp với “Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong 15 năm tới”.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc về môi trường lần thứ V

Không thể phủ nhận trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm của các hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu một hành tinh khỏe mạnh; đồng thời tận dụng cơ hội đưa đất nước ta theo con đường “xanh”, hiện thực hoá mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là xu thế phát triển phù hợp với “Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong 15 năm tới”. Nhiều phong trào, mô hình điển hình về BVMT đã đi vào cuộc sống, trở thành hành động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội như vấn đề rác thải nhựa, bảo vệ môi trường nơi sinh sống,… ngày càng đóng góp thiết thực cho công tác BVMT.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn, bất cập tiếp tục này sinh trước sự thay đổi bất thường của khí hậu, đòi hỏi công tác bảo vệ môi trường cũng như chính sách, pháp luật cần theo kịp với sự thay đổi hiện nay.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong công tác BVMT và ứng phố với Biến đổi khí hậu

Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác BVMT và sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Bộ TN&MT trong thời gian qua, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, để đảm bảo các mục tiêu phát triển KT-XH, cũng như thực hiện tốt các cam kết quốc tế về BVMT, ứng phó với Biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả sự ủng hộ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các quốc gia trên thế giới, trong các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Phó thủ tướng cũng tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ý chí và quyết tâm của các ngành chức năng cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời, tận dụng các cơ hội của xu thế thời đại trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo con đường “xanh”, hiện thực hoá mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. "Tôi mong rằng, mỗi chúng ta sẽ có những đóng góp tích cực để cùng chung tay xây dựng tương lai “ngôi nhà chung - Trái đất”, tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững của loài người. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương nhanh chóng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Chương trình và kế hoạch hành động cụ thể, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và đem lại những kết quả rõ rệt trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Hoài Linh - Yến Như

Đài PTTH Hà Nội

Từ khóa: Biến đổi khí hậu