Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Việt Nam lập 2 hồ sơ di sản văn hóa tiêu biểu trình UNESCO
21/10/2021 20:32
(HanoiTV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai lập Hồ sơ di sản đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

HanoiTV

Từ khóa: