Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cần nhân rộng mô hình Hội đồng trẻ em
14/04/2021 09:17
(HanoiTV) - Thiếu nhi có một tổ chức là nơi các em thể hiện ý kiến, nguyện vọng và tham gia vào các vấn đề liên quan đến chính các em đó là Hội đồng trẻ em.