Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình
18/08/2022 15:59
(HanoiTV) - Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là một nguồn tư liệu quý giá về lịch sử chiến tranh Cách mạng, xây dựng Đảng dưới sự chỉ đạo dẫn dắt của thiên tài lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bộ sách phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Hanoi TV

Từ khóa: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình