Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quản lý chất thải rắn từ quy định pháp luật đến thực tiễn
29/07/2022 15:13
Phân loại rác được đề cập đến rất nhiều và được thí điểm từ lâu ở một số phường của Hà Nội. Tuy nhiên, khi thực hiện phân loại rác ở quy mô lớn như Hà Nội và TP HCM đều chưa thành công. Vậy chỉ còn hơn 1 tháng nữa việc xử phạt hành chính không phân loại rác sẽ có hiệu lực. Việc thực hiện phân loại liệu có khả thi?