Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

WHO sẽ đàm phán một hiệp ước ngăn chặn đại dịch trong tương lai
23/11/2021 21:39
(HanoiTV) - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ tổ chức Hội nghị bộ trưởng Y tế để xem xét đàm phán một hiệp ước nhằm ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Đây sẽ là hiệp ước y tế công cộng toàn cầu thứ hai sau Hiệp định năm 2003 về kiểm soát việc sử dụng thuốc lá.

HanoiTV

Từ khóa: hiệp ước y tế công cộng toàn cầu