Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Xẩm tàu điện - Nét văn hóa độc đáo của người Hà thành
24/11/2022 07:30
Xẩm và tàu điện đã đến với Hà Nội như một cơ duyên. Hai thứ ấy đã kết hợp với nhau để sản sinh ra một loại hình nghệ thuật độc đáo – xẩm tàu điện chỉ riêng có ở Hà Nội.

HanoiTV

Từ khóa: xẩm tàu điện