Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Xây dựng các chính sách trong Luật Thủ đô sửa đổi
30/08/2022 23:28
(HanoiTV) - Từ khi ban hành Luật Thủ đô đến nay, kinh tế thủ đô phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố, một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ đề ra và có dấu hiệu buông lỏng quản lý ở một số khâu. Cần thiết sửa đổi luật để phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống.