Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tình yêu Hà Nội
Xây dựng cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
Xây dựng cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo
31/03/2022 19:58 - 2516 Lượt xem

(FM90) - Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016 nhằm phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Chương trình ETEP kì vọng bồi dưỡng, phát triển một thế hệ nhà giáo mới, năng động, sáng tạo, biết chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp, liên tục phát triển chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thỏa mãn nhu cầu học tập của nhân dân, và trên tất cả là vì sự phát triển, quyền lợi và hạnh phúc của học sinh. Sau 3 năm triển khi, chương trình đã dần hình thành được một cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo.

MỚI NHẤT