Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Xây dựng mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm tập trung
08/06/2022 13:38
Sau hơn 2 năm thực hiện quyết định 761 về triển khai mạng lưới giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ có 10 cơ sở đủ điều kiện đưa vào mạng lưới và 81 cơ sở cấp phép hoạt động. Còn lại 649 cơ sở không được cấp phép, chiếm gần 89%. Số cơ sở không được cấp phép quá lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ATVTSTP nhưng để giải quyết lại có quá nhiều vướng mắc.