Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Xây dựng xã hội học tập hành trình xưa và nay
21/07/2022 10:46
Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời là một chủ chương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Dù đề án "Xây dựng xã hội học tập" triển khai 10 năm nay nhưng nền tảng của nó được đặt từ hàng nghìn năm trước, truyền thống hiếu học của người Việt xưa và nay đã tạo nên một xã hội học tập như thế nào qua các thời đại. Cuộc trò chuyện có sự tham gia của tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà- Nguyên vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ VHTT&DL và ông Phạm Xuân Trường - GIám đốc TT Đào tạo Cán bộ phụ hồi chức năng cho người mù.