Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Xử lý nhà mỏng méo
03/06/2022 11:49
Những căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên sau giải phóng mặt bằng ở Hà Nội là câu chuyện chẳng mới. Nếu trước kia do còn thiếu người dân cố gắng cơi nới, tận dụng diện tích đất đã đành. Nhưng giờ quy định đã khá đầy đủ nhưng những hình thù kỳ dị trên một số tuyến phố mới mở rộng vẫn tiếp tục xuất hiện. Với những diễn biến mới trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đầu tháng 3 vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó Chỉ thị 14 đặt ra yêu cầu là diện mạo của Thủ đô ngày càng được khang trang, hiện đại. Với yêu cầu mới của Thành Ủy, vấn đề nhà mỏng méo sau giải phóng mặt bằng sẽ bị xử lý như thế nào?