Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xung quanh đề án đấu giá biển số xe
27/09/2021 20:24
(HanoiTV) – Việc đấu giá biển số xe đẹp đã được đặt ra từ hơn chục năm trước, nhưng đến nay thì vẫn chưa thể triển khai khiến nguồn ngân sách thất thu lớn, trong khi nhu cầu xã hội lại đang rất thật. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục hoàn thiện đề án này để trình Chính phủ xem xét nhằm tạo ra sự cạnh tranh, công khai và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.